گروه یازدهم جدول تناوبی، در برگیرنده‌ی سه عنصر فلزی رسانا، به نام‌های مس، نقره، طلا می‌باشد.

مس، از فراوان‌ترین عنصر پوسته‌ی زمین، که از دیرباز مورد توجه بومیان قرار گرفته و سازه‌ها و نگاره‌های‌ مسی که ده‌هزار عمر دارند، گواه این پیشینه هست.

کاربرد مس یا آلیاژ غنی از مس، همواره برای طبیعت و انسان‌ها احساس می‌شود؛ از خون آبی‌رنگ سرشار از مس در بدن سخت‌پوستان تا سقف پوشیده از ورقه‌های مسی در آرامگاه حافظ.
در این میان، سیم‌ها و کابل‌ها، که دنیاهای الکتریکی و الکترونیکی بسیاری رو به خود وابسته کردند، بیست و نهمین عنصر جدول تناوبی را برای پر مصرف‌ترین مواد اولیه خود برگزیدند.

ویژگی‌های شیمیایی بسیار در کنار داستان‌های تاریخی بی‌شمار، همه‌ و همه، مس را یکی از شناخته‌ترین عنصر‌های زمین معرفی می‌کند.

مس